Patientinformation

Vi strävar efter att skapa en miljö där du känner dig välkommen och omhändertagen. Varje individ är unik, och vi arbetar aktivt för att tillgodose dina specifika behov.

Vilka bidrag finns för tandvård och hur fungerar högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskydd

Tandvård är avgiftsfritt i Sverige fram till och med det år du fyller 23 år. Därefter måste du själv bekosta din tandvård. Högkostnadsskyddet innebär att du skyddas mot höga tandvårdskostnader av Försäkringskassan. Om dina tandvårdskostnader överstiger 3000 kronor per år täcks du av högkostnadsskyddet, som ingår i det statliga tandvårdsstödet tillsammans med det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) och det särskilda tandvårdsbidraget (STB). Ersättningen är rörlig och två olika nivåer styr hur mycket Försäkringskassan betalar. Försäkringskassan administrerar alla bidrag som har tillkommit för att förebygga tandproblem och stötta personer med ökad risk för sämre tandhälsa. För att ta del av bidragen krävs att du är försäkrad i Sverige, alltså bor eller arbetar här.

Allmänna tandvårdsbidraget (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) är ett bidrag som är automatiskt och kan användas för din tandvård. Bidraget förnyas den 1 juli varje år och kan sparas upp till två år. Bidraget varierar beroende på din ålder, och du kan få upp till 600 kronor per år om du är mellan 65 år eller äldre, upp till 300 kronor per år mellan 30-64 år och upp till 600 kronor per år mellan 24-29 år.

Särskilda tandvårdsbidraget

Det särskilda tandvårdsbidraget ges till individer med funktionsnedsättning eller sjukdom som kan innebära ökad risk för sämre tandhälsa. Det ska användas i förebyggande syfte och utbetalas två gånger om året, den 1 januari och 1 juli. Bidraget är på 600 kronor per halvår.

Regionens tandvårdsstöd

Regionens Tandvårdsstöd omfattar tre delar – NFS:

  • Nödvändig tandvård (N) – Stödet ges till hälso- och sjukvårdsavgift och riktar sig till personer med bestående och stort omsorgsbehov.
  • Tandvård till personer med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning (F) – Stödet ges till hälso- och sjukvårdsavgift och riktar sig till personer som på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning har svårigheter att sköta sin munhygien.
  • Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling (S) – Stödet ges till hälso- och sjukvårdsavgift och riktar sig till personer som har ett tillfälligt ökat behov av tandvård på grund av sjukdom.
Vilken tandvård ingår i högkostnadsskyddet?

Alla tandvårdsbehandlingar som är nödvändiga för att behandla smärta eller sjukdom ingår generellt i högkostnadsskyddet. Det kan också omfatta proteser, kronor, bryggor och implantatbehandlingar. Det är dock viktigt att notera att det finns olika regler som rör vilka tänder eller material som inkluderas. Det är bäst att fråga tandläkaren eller tandhygienisten om vad som gäller för din specifika situation.

Vilken tandvård ingår inte i högkostnadsskyddet?

Kosmetisk tandvård som görs för att förbättra tändernas utseende ingår inte i högkostnadsskyddet. Det kan också vara så att behandlingar som inte är nödvändiga eller som kan ersättas av andra behandlingsalternativ, inte är täckta av skyddet.

Hur mycket ersätter Försäkringskassan?

Om dina tandvårdskostnader överstiger 3000 kronor på ett år betalar Försäkringskassan 50% av referenspriset. För kostnader på över 15,000 kronor per år ersätter de 85% av referenspriset.

Vad är referenspris inom tandvården?

Referenspriset bestäms årligen av staten och utgör en av två faktorer som bestämmer godkända ersättningsnivåer för tandvårdsbehandlingar i högkostnadsskyddet. Det representerar hur mycket tandvårdskostnaderna normalt kostar för en viss tandvårdsbehandling.

Vad innebär fri prissättning inom tandvården?

Då tandvården omfattas av fri prissättning, är det viktigt att du förstår att prissättning kan variera mellan olika mottagningar medans grunden till högkostnadsskydd är likadan på alla kliniker. Den baseras på referenspriser som ligger till grund för hur mycket ersättning du får från Försäkringskassan. Om tandläkaren har ett högre pris än referenspriset får du som patient betala mellanskillnaden själv.

Hur länge gäller högkostnadsskyddet för tandvård?

Högkostnadsskyddet för tandvård gäller i tolv månader från det datum då din behandling påbörjades hos en ansluten tandvårdsmottagning. Efter dessa tolv månader börjar en ny ersättningsperiod. Du behöver inte själv hålla koll på kostnaderna för att se när du når de olika nivåerna för högkostnadsskyddet, din tandläkare eller tandhygienist hanterar detta åt dig.

Tips vid en större eller längre tandvårdsbehandling

Om du genomgår en längre eller större tandvårdsbehandling kan det vara fördelaktigt att avsluta en pågående ersättningsperiod och starta en ny. Detta kan exempelvis vara ekonomiskt om behandlingen kommer att sträcka sig över en längre period och kommer att kosta mycket. Viktigt att veta är att du inte kan ändra datumen för din period i efterhand.

Läs mer och hur högkostnadsskyddet fungerar på Försäkringskassan hemsida.

Här hittar du en länk till tandpriskollen där kan du jämföra priser mellan olika tandvårdskliniker.

Vår klinik i Boden

Centralt belägen på Kungsgatan 26 B i Boden. Vi arbetar med senaste tekniken inom tandvård.

Vår klinik i Sävast

Denna moderna klinik har senaste tekniken och är belägen på Smultronstigen 4 i Sävast.

Vi på Kungsbrotandläkarna erbjuder en rad olika behandlingar för dig.