Kungsbrotandläkarna

Datortomografi

Datortomografi

Tandvårdens modernaste röntgenteknologi

Datortomografi

tandvårdens modernaste röntgenteknologi

Datortomografi (CBCT) är tandvårdens modernaste röntgenteknologi för diagnoser med 3-dimensionella röntgenbilder. Tekniken erbjuder ett antal fördelar jämfört med konventionell teknik.

Vår CBCT maskin är en av 3 i hela Norrbotten ( en finns på Sunderby Sjukhus och en på Tandvårdens Kompetenscentrum i Luleå) Eftersom vi har den på plats, behöver inte våra patienter remitteras till externa röntgenspecialister.  Bilderna granskas och utlåtande skrivs av övertandläkare Tore Nilsson,  specialist i Odontologisk radiologi. Tack vare det kan våra patienter spara mycket  tid och få en snabb och säker diagnos.

Tillämpningsområdet för CBCT är i första hand den prekirurgiska implantatplaneringen: här handlar det om att exakt på bästa sätt bestämma placeringen av implantatet i tandbenet för att tandersättningen ska bli så naturlig som möjligt. Tekniken lämpar sig också mycket bra för att kartlägga icke frambrutna tänders läge och anatomi och vid komplicerade fall av rotbehandling. Vi använder CBCT-röntgen vid svårdiagnostiserade smärttillstånd. CBCT-teknologin är till mycket stor nytta för många av våra patienter. Mer information hittar du här.